Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Zapytaj prawnika

 

Witam. W 2009 roku podpisałam z Nordea umowę kredytu denominowanego. Kwota kredytu została określona w EURO. Oczywiście wypłacono mi ją już w przeliczeniu na złotówki. W złotówkach też spłacałam raty. Wszyscy teraz mówią o unieważnianiu kredytów frankowych. Czy można unieważnić kredyt w EURO?

Rzeczywiście w mediach temat został sprowadzony do zobowiązań indeksowanych/denominowanych we franku szwajcarskim. Wynika to z popularności kredytów w CHF w latach 2006-2011. Kredytów w EURO było znacznie mniej, ale i kurs waluty nie był tak zmienny jak w przypadku franka. Niemniej jednak, zapisy umów które są analizowane pod kątem ich zgodności z prawem czy abuzywności […]

czytaj dalej

Razem z chłopakiem wzięliśmy kredyt w GE Money Bank (teraz BPH) kredyt frankowy. Bank wypłacił nam złotówki, raty też spłacaliśmy w złotówkach. Po 13 latach nadal mamy do spłaty więcej niż wzięliśmy! Chcielibyśmy pozwać bank ale w 2011 podpisaliśmy aneks o tym, że rozumiemy ryzyko kursowe i o tym jak ten kurs jest ustalany. Czy wobec tego możemy w ogóle pozwać bank o unieważnienie umowy, a jeśli tak to czy możemy starać się tylko o zwrot rat zapłaconych do chwili podpisania aneksu?

Stwierdzenie, że zawarta przez Państwa umowa kredytowa jest obarczona wadami (klauzulami niedozwolonymi, sprzeczna z ustawą), otwiera możliwość dochodzenia przed sądem stwierdzenia jej  nieważności albo uznania umowy za złotówkową przy oprocentowaniu równym marża banku (z umowy) + LIBOR 3M. Bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia przez Państwa aneksu o ryzyku kursowym. Postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta od […]

czytaj dalej

Wzięłam kredyt hipoteczny indeksowany do CHF w Millenium Bank (2007r.). W umowie był zapis, że kwota kredytu to 380 tys. PLN. Spłacałam kredyt do grudnia 2018 roku. Bank sam pobierał środki z rachunku w złotówkach i sam je przewalutowywał. Pod koniec 2018 spłaciłam całość kredytu. Czy fakt, że spłaciłam kredyt pozbawia mnie szansy wygrania sprawy przeciwko Bankowi? Chciałabym odzyskać pieniądze, bo czuję się oszukana… przez 11 lat zapłaciłam bakowi prawie 700 tys. zł!!!

Zapisy umowy ocenia się według ich brzmienia z chwili jej zawarcia. W sprawie umów kredytowych banku Millenium, indeksowanych do CHF/USD/EUR, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał szereg zapisów wzorców (w tym klauzule indeksacyjne) za niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania w obrocie z konsumentami. Proponuję przeanalizować umowę, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo że zawiera ona zapisy, które Pani […]

czytaj dalej

W 2011 roku zawarłem z Bankiem Nordea umowę kredytową indeksowaną do franka szwajcarskiego. Od początku spłacałem kredyt w walucie (kupowałem sam franki w kantorze). Bank nie zarobił na przewalutowaniu raty. Czy wobec tego moja umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych i jest ważna?

Dla oceny ważności umowy, znaczenie mają jej zapisy. Sam sposób wykonywania umowy w praktyce ma już drugorzędne znaczenie. Kolokwialnie mówiąc, fakt że „Bank nie zarobił” nie oznacza że umowa jest ważna. Umowa może bowiem zawierać klauzule niedozwolone nawet w sytuacji gdy Bank w toku umowy dokonywał przewalutowania wg kursu zbliżonego do kursu NBP, po kursie […]

czytaj dalej

Mój tata zostawił mnie i mamę i odszedł do innej kobiety gdy miałam 5 lat. Nie utrzymywał ze mną żadnego kontaktu, nie płacił alimentów. Teraz dostałam z Sądu pozew, w którym ojciec chce, żebym płaciła mu alimenty po 1000 zł miesięcznie. Napisał, że jest chory i nie może pracować, a ja jako jego córka powinnam mu pomagać. Nie stać mnie żeby płacić tak wysokie alimenty. Mam dwoje dzieci, oboje z mężem pracujemy, ale ledwo starcza nam na rachunki. Czy muszę płacić ojcu w ogóle jakieś pieniądze skoro on się mną nie interesował przez 30 lat?

Zgodnie z art. 128 ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z punktu widzenia Pani sprawy, główną rolę może odegrać prawidłowe ustalenie kolejności osób zobowiązanych do świadczenia na rzecz ojca. Obowiązek alimentacyjny […]

czytaj dalej

Wiele lat temu kupiłam nieruchomość. Teraz wystąpiłam o pozwolenie na budowę domu ze zbiornikiem bezodpływowym (tzw. szambo). Odmówiono mi, uzasadniając że jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Okazało się, że działka jest wprawdzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową ale gmina wprowadziła w planie obowiązek odprowadzania ścieków do kanalizacji. Problem w tym, że kanalizacji nie ma i na jej poprowadzenie nie ma szans jeszcze przez klika jeśli nie kilkanaście lat. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Dokładna analiza Pani sytuacji wymaga zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak wprowadzenie nakazu odprowadzania ścieków do kanalizacji, w sytuacji gdy w praktyce podłączenie do sieci jest niemożliwe, ogranicza Pani prawo własności i wolność zabudowy. W myśl § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków […]

czytaj dalej

W 2009 roku zmarła moja mama. Zostawiła testament, w którym mieszkanie przekazała mojej siostrze. Mama nie miała innych wartościowych przedmiotów. Sędzia uznała, że testament jest ważny i tylko siostra dziedziczy cały spadek. Czy mam prawo żądać od siostry udziału w mieszkaniu? Mieszkałem w nim całe swoje dzieciństwo, a teraz siostra chce je sprzedać poniżej wartości rynkowej.

Poruszona przez Pana problematyka dotyczy zachowku i jest uregulowana przepisami art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że poza Panem i siostrą nie ma innych spadkobierców ustawowych po Pana mamie tj. osób które dziedziczyłyby spadek gdyby nie było testamentu. Przy takim założeniu przysługuje Panu w stosunku do siostry roszczenie o zapłatę […]

czytaj dalej