Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Upadłość konsumencka

 

Rozumiemy, że nikt z własnej woli nie popada w spiralę zadłużenia. Zdajemy sobie sprawę, że wydostanie się z niej nie jest łatwe a sam proces upadłościowy nierzadko stanowi dla upadłego ogromną traumę. Pomagamy pozbyć się uczucia porażki i rozpocząć „nowe życie”. Z satysfakcją obserwujemy naszych Klientów już po ogłoszeniu upadłości, służąc im pomocą na etapie sporządzania listy wierzytelności i planu spłat.

 

Praca Kancelarii w głównych zarysach sprowadza się do:

- analizy sytuacji prawnej pod kątem przesłanek warunkujących ogłoszenie upadłości

- przygotowania strategii postępowania

- sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości

- reprezentowania Klienta przed sądem

- wsparcia prawnego po ogłoszeniu upadłości, w szczególności w toku sporządzania listy wierzycieli, planu spłat.