Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Odszkodowania

 

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń oraz w postępowaniach sądowych. Pomagamy w uzyskiwaniu:

  • odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
  • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wypadku komunikacyjnym
  • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej
  • odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach przy pracy
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z umów ubezpieczeń
  • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy