Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Wzięłam kredyt hipoteczny indeksowany do CHF w Millenium Bank (2007r.). W umowie był zapis, że kwota kredytu to 380 tys. PLN. Spłacałam kredyt do grudnia 2018 roku. Bank sam pobierał środki z rachunku w złotówkach i sam je przewalutowywał. Pod koniec 2018 spłaciłam całość kredytu. Czy fakt, że spłaciłam kredyt pozbawia mnie szansy wygrania sprawy przeciwko Bankowi? Chciałabym odzyskać pieniądze, bo czuję się oszukana… przez 11 lat zapłaciłam bakowi prawie 700 tys. zł!!!

 

Zapisy umowy ocenia się według ich brzmienia z chwili jej zawarcia. W sprawie umów kredytowych banku Millenium, indeksowanych do CHF/USD/EUR, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał szereg zapisów wzorców (w tym klauzule indeksacyjne) za niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania w obrocie z konsumentami. Proponuję przeanalizować umowę, istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo że zawiera ona zapisy, które Pani nie wiążą. W takiej sytuacji mogłaby Pani wystąpić o zwrot nienależnie pobranych kwot. Fakt spłaty kredytu pozostaje przy tym bez znaczenia dla oceny ważności umowy kredytowej.

Wr do listy pyta