Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

W 2009 roku zmarła moja mama. Zostawiła testament, w którym mieszkanie przekazała mojej siostrze. Mama nie miała innych wartościowych przedmiotów. Sędzia uznała, że testament jest ważny i tylko siostra dziedziczy cały spadek. Czy mam prawo żądać od siostry udziału w mieszkaniu? Mieszkałem w nim całe swoje dzieciństwo, a teraz siostra chce je sprzedać poniżej wartości rynkowej.

 

Poruszona przez Pana problematyka dotyczy zachowku i jest uregulowana przepisami art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego. Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika że poza Panem i siostrą nie ma innych spadkobierców ustawowych po Pana mamie tj. osób które dziedziczyłyby spadek gdyby nie było testamentu. Przy takim założeniu przysługuje Panu w stosunku do siostry roszczenie o zapłatę kwoty odpowiadającej ¼ wartości mieszkania. Określi ją biegły według stanu z dnia śmierci mamy a cen z dnia wydawania opinii. Z tego powodu korzystniej dla Pana będzie, ażeby do tego czasu siostra nie sprzedała mieszkania.
Nie może Pan żądać natomiast przeniesienia przez siostrę udziału w mieszkaniu. Proszę również mieć na uwadze, że roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu. Istotne jest, żeby przed upływem tego terminu złożył Pan pozew, oczywiście jeśli siostra do tego czasu nie zapłaci Panu żądanej kwoty dobrowolnie.
Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Wr do listy pyta