Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Razem z chłopakiem wzięliśmy kredyt w GE Money Bank (teraz BPH) kredyt frankowy. Bank wypłacił nam złotówki, raty też spłacaliśmy w złotówkach. Po 13 latach nadal mamy do spłaty więcej niż wzięliśmy! Chcielibyśmy pozwać bank ale w 2011 podpisaliśmy aneks o tym, że rozumiemy ryzyko kursowe i o tym jak ten kurs jest ustalany. Czy wobec tego możemy w ogóle pozwać bank o unieważnienie umowy, a jeśli tak to czy możemy starać się tylko o zwrot rat zapłaconych do chwili podpisania aneksu?

 

Stwierdzenie, że zawarta przez Państwa umowa kredytowa jest obarczona wadami (klauzulami niedozwolonymi, sprzeczna z ustawą), otwiera możliwość dochodzenia przed sądem stwierdzenia jej  nieważności albo uznania umowy za złotówkową przy oprocentowaniu równym marża banku (z umowy) + LIBOR 3M. Bez znaczenia pozostaje fakt zawarcia przez Państwa aneksu o ryzyku kursowym. Postanowienie niedozwolone nie wiąże konsumenta od samego początku z mocy samego prawa. Istnieje wprawdzie możliwość sanowania niedozwolonego postanowienia umownego wskutek późniejszego zdarzenia, ale jedynie wówczas gdy konsument wyrazi następczo wolę takiego ukształtowania swego położenia prawnego, jakby postanowienie od początku było skuteczne. Zgoda konsumenta musi być jednoznacznie, wyraźnie i stanowczo ukierunkowana na sanowanie wadliwego postanowienia. Nie jest nią zgoda na wyeliminowanie niedozwolonego postanowienia (zastąpienie go innym, uzupełnienie itp.), choćby zmiana ta była indywidualnie uzgodniona.

Wr do listy pyta