Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Klienci indywidualni

 

Dla osób fizycznych proponujemy usługi z zakresu m.in.

Prawa cywilnego

Prowadzimy sprawy spadkowe i o zachowek, sprawy o zniesienie współwłasności, dział spadku
i zasiedzenie. Reprezentujemy klientów w sporach dotyczących służebności przesyłu, w sprawach o zmianę przebiegu linii energetycznych, w tym również o ich usunięcie. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań oraz zadośćuczynienia, w tym od Zakładów Ubezpieczeń. Prowadzimy sprawy o zapłatę. Pomagamy Klientom uregulować stan prawny nieruchomości.

Prawa rodzinnego

W zakresie prawa rodzinnego, świadczymy pomoc prawną w sprawach o rozwód lub separację, o podział majątku wspólnego, w tym również o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Reprezentujemy klientów w procesach dotyczących renty alimentacyjnej (o zasądzenie, zmianę wysokości, zniesienie obowiązku alimentacyjnego). Prowadzimy sprawy o uregulowanie kontaktów dzieci z rodzicami. Nadto sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (o ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej), w tym również co do sposobu jej wykonywania (np. zgoda na wydanie paszportu, dowodu osobistego, zgoda
na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka). Pomagamy
w postępowaniach o ustalenie pochodzenia dziecka.

Prawa karnego

Zajmujemy się obroną osób oskarżonych na wszystkich etapach postępowania. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem. Dochodzimy odszkodowań, w tym odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie.

Prawa administracyjnego

Prowadzimy sprawy administracyjne przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Sporządzamy odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne
do Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego, z zakresu:

  • prawa budowlanego – pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, postępowanie przed Inspektorem Nadzoru Budowlanego (wstrzymanie robót, postępowanie naprawcze, nakaz rozbiórki)
  • planowania i zagospodarowania przestrzeni – decyzje o warunkach zabudowy,
    o lokalizacji inwestycji celu publicznego, skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, opłaty planistyczne
  • prawie ochrony środowiska – postępowanie środowiskowe, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zezwolenia
  • prawie nieruchomości – podział nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia.

Prawa pracy

Reprezentujemy pracowników w sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, diet z tytułu odbytych podróży służbowych. Prowadzimy sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Zajmujemy się sprawami o naruszenie zakazu konkurencji. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę. Doradzamy w zakresie polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).

Windykacji należności

Windykacja należności sprowadza się do negocjacji z dłużnikami, wystosowywania wezwań do zapłaty, prowadzenia spraw przed sądem a wreszcie reprezentowania wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

Usługi świadczone są w postaci porad prawnych, analizy umów i innych dokumentów, sporządzania opinii prawnych oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracji.