Przejdź do nawigacji strony

Strona główna

Cennik usług

 

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem i uzależniona jest od zakresu oraz rodzaju świadczonej pomocy prawnej (rodzaj sprawy, stopień jej złożoności). Każdorazowo proponujemy korzystny system rozliczeń dopasowany do sytuacji Klienta. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odłożenie płatności w czasie lub rozłożenie jej na raty.

Koszt udzielonej wcześniej porady prawnej zaliczany jest w poczet wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy.

Najczęściej stosowane systemy rozliczeń:

  1. System wynagrodzenia kwotowego - Ustalana indywidualnie z Klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

  1. System wynagrodzenia zryczałtowanego – Wynagrodzenie płatne jest okresowo (tygodniowo albo miesięcznie), w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez Klienta
    z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii.
    System co do zasady stosowany jest przy obsłudze firm.

  1. System rozliczenia godzinowego – Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System stosowany jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu
    i pracochłonności prac.

W celu uzyskania szacunkowej wyceny wynagrodzenia, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny (tel. kom. 0 603 721 233).